Prácheňáček, Strakonice

sobota 15:00 Debe decke tak belo – pořad folklorních souborů dospělých
neděle 11:00 Na návsi i za stodoló – pořad dětských folklorních souborů
neděle 14:00 V dobrym zme se zešle – festivalový galaprogram

Vedoucí: Sylva Svobodová a Jaroslav Bašta
Vedoucí muziky: Julie Vlčková

Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, působí již 42 let dětský folklorní soubor Prácheňáček. Soubor navštěvují děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, které jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Repertoár souboru čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z oblasti Prácheňska. Hudebně soubor doprovází Dudácká muzika Strakoňáček.