O festivalu

Lidový rok® je folklorní festival CIOFF s mezinárodní účastí s tradicí od roku 1989.

Festival pořádá město Velká Bystřice ve spolupráci s folklorním souborem Haná Velká Bystřice a Hanáckým folklorním spolkem. Festival je zařazen do celoročního cyklu folklorních akcí „Hanácký rok v Bystřici“, který v roce 2013 získal cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti tradiční lidové kultury.
Festival se v roce 2022 stal přidruženým členem Mezinárodní rady organizátorů folklorních festivalů a lidového umění CIOFF.

Od roku 2010, kdy festival oslavil 20. ročník, se hlavní programy konají v amfiteátru vybudovaném v bystřickém Zámeckém parku. Účinkující vystupují na krytém pódiu, k dispozici je profesionální ozvučení. Dalšími festivalovými scénami je piazzetta před kulturním domem Nadační na Zámeckém náměstí a Dům pokojného stáří sv. Anny. Zahraniční soubory vystupují v krajském městě Olomouc a okolních obcích.

Na festival jsou zvány dospělé i dětské folklorní soubory zpravidla ze všech hlavních folklorních oblastí Moravy a Slezska a zástupce regionů českých. Jako hosté festivalu pak, dle možností, minimálně tři zahraniční soubory.

Festival je zaměřen na tradiční lidovou kulturu a jeho specifikem je, že k účasti jsou vybírány folklorní kolektivy, které předvádějí ve svém programu lidové zvyky a výroční obyčeje svých regionů v autentické, jevištní nebo stylizované podobě.

Historie festivalu

S myšlenkou na pořádání folklorního festivalu ve Velké Bystřici přišla tehdejší umělecká vedoucí souboru Haná, olomoucká spisovatelka, sběratelka a propagátorka hanáckého folkloru Helena Lisická (1930 – 2009). Soubor byl v té době pod zřizovatelskými křídly místního zemědělského družstva. Bylo proto nasnadě, že festival Lidový rok zahájil v roce 1989 jako národní přehlídka dětských a dospělých folklorních souborů zemědělských družstev z Čech a Moravy. Vzhledem k tomu, že takových souborů byl omezený okruh a samozřejmě i důsledkem společenských změn u nás po roce 1989, byl okruh účinkujících souborů postupně rozšiřován. Dramaturgie přehlídky tak poté zahrnovala všechny vesnické soubory. Později i toto omezení padlo, protože se pořadatelé nechtěli ochudit o vystoupení vyspělých FS, které působí ve městech.

Helena Lisická napsala v předmluvě bulletinu k 1. ročníku přehlídky:

„Vítáme všechny účinkující děti i dospělé členy FS. Těšíme se na jejich písně, tance, hry, zvyky a obyčeje, které přivezli ze svého kraje a domova. Lidový rok byl vždy spojen se životem venkovského lidu a provázel každého člověka od kolébky až do hrobu. V současné době plné proměn udržujeme lidové zvyky a obyčeje s úctou k našim předkům a v duchu národních tradic. Víme, že jsou základním kamenem národní lidové kultury, a proto je chceme předat také dalším generacím.“

Tato slova se stala jakousi preambulí, kterou se organizátoři snažili vždy dodržet a naplňovat.

Programová struktura festivalu

pátek

vystoupení zahraničních souborů v okolních obcích, festivalová předehra – filmové představení, vystoupení souborů příbuzných žánrů…

sobota dopoledne

soubory se představují na Zámeckém náměstí / Lidový rok zve Olomouc – vystoupení na Horním náměstí v Olomouci

sobota odpoledne

festivalová vystoupení folklorních souborů dospělých, hudební pořad

sobota večer

doprovodný program – zpravidla profesionální koncert, vystoupení zahraničních hostů, „noční perličky“ 

neděle ráno

mše v římskokatolickém kostele

neděle dopoledne

dětské soubory se představují na Zámeckém náměstí / Lidový rok zve Olomouc – vystoupení na Horním náměstí v Olomouci

neděle odpoledne

festivalová vystoupení dětských folklorních souborů, závěrečný galaprogram

Úvod festivalových pořadů je věnován předvedení zvyků, obřadů a výročních obyčejů jednotlivých regionů v autentické nebo stylizované podobě, V další části pořadu se mohou vystupující soubory prezentovat libovolným programem.

Vedoucí souborů i muzik se po ukončení festivalového bloku mají možnost setkat na pracovní schůzce s festivalovými lektory a formou rozborového semináře získat další podněty ke své práci.

Další součásti festivalu

Součástí festivalu je tradiční jarmark s ukázkami lidové řemeslné výroby, který se koná po oba dny na zrekonstruovaném Zámeckém náměstí. Festival tradičně doprovází i výstavy s folklorní tematikou. Návštěvníci mají možnost navštívit i doplňkové programy (profesionální koncerty, vystoupení šermířů a kejklířů, lunapark, sportovní turnaje, ohňostroj apod.)

Na festival je vstup zcela volný, vstupné se nevybírá.

Programová rada

Robert Šolc, vedoucí FS Haná
Josef Langer, vedoucí skupiny Str.Haná
Milan Heřman, organizační vedoucí FS Haná
Ondřej Nakládal, primáš CM Záletníci
Jaroslav Londa, FS Haná
Kristián Heřman, zahraniční vztahy
Petr Nakládal, ředitel festivalu

Web FS Haná: http://souborhana.cz/
FB FS Haná: http://www.facebook.com/souborhana/