Břeclavan, Břeclav

Sobota 11:00 Hrajeme pro vás – soubory se představují na Zámeckém náměstí
Sobota 15:00 Debe decke tak belo – pořad folklorních souborů dospělých
Sobota 20:30 Noční perličky – veselé kousky z repertoáru souborů

Vedoucí: František Juraš
Vedoucí muziky: František Blažek

Břeclavan, jeden z nejstarších moravských folklorních souborů, je nositelem jména svého rodného města Břeclav, které leží v nejjižnějším cípu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem. V kraji krásném, rovinatém, na soutoku řek Moravy a Dyje, v kraji vinné révy, která tak dobře podněcuje nostalgii táhlých písní i výbušnost temperamentních verbuňků. Ve svém repertoáru zachytil mnohé formy lidového umění svého kraje Podluží, ale také ty, které s ním bezprostředně souvisejí.