Komorní orchestr Iši Krejčího, Olomouc

sobota 18:00 Inspirace – hudební pořad

Vedoucí: Tomáš Klásek

Komorní orchestr Iši Krejčího vznikl v dubnu1987 jako komorní soubor Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a zde působil do června 1998. V letech 1998 – 2017 orchestr vyvíjel činnost při ZUŠ Iši Krejčího Olomouc a od roku 2018 působí na Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc.

Za dobu existence se v orchestru a ve spolupráci s orchestrem vystřídalo na 300 hudebníků. V současné době je orchestr tvořen pedagogy, studenty a absolventy olomouckých ZUŠ a KEA Olomouc a dalšími vyspělými amatérskými hudebníky. KOIK spolupracuje s členy Moravské filharmonie Olomouc, Moravského divadla Olomouc a studenty a pedagogy KEA Olomouc. Jako sólisté orchestru se prezentují členové MFO a MDO, studenti konzervatoří a akademií i vyspělí absolventi či studenti ZUŠ. Repertoár orchestru je tvořen instrumentálními a vokálně – instrumentálními skladbami od období baroka až po současnost. Vedle nejvýznamnějších světových autorů je významně zastoupena i česká hudba nevyjímaje autory spojené s Olomoucí (Iša Krejčí, Pavel Čotek, Jan Vičar, Jiří Pavlica). Orchestr koncertuje v Olomouci a širokém okolí, pravidelně je zván k účasti na hudebních festivalech a přehlídkách. Podnikl i několik zahraničních zájezdů.