Brezová, Brezová pod Bradlom – Slovensko

Sobota 11:00 Hrajeme pro vás – soubory se představují na Zámeckém náměstí
Sobota 15:00 Debe decke tak belo – pořad folklorních souborů dospělých
Sobota 20:30 Noční perličky – veselé kousky z repertoáru souborů
Neděle 8:00 mše
Neděle 14:00 V dobrym zme se zešle – festivalový galaprogram

Vedoucí: Katarína Pagáčová
Vedoucí muziky: Silvia Kováčová

Současný kolektiv se přes skromné podmínky snaží o udržení přízně diváků zejména precizním zvládnutím a prožitím tanečního a písňového odkazu vybraných obcí myjavského, trnavského a trenčínského regionu. Rozmanitost a pestrost lidového oděvu prezentuje rozsáhlým krojovým inventářem. V posledním období se snaží minimalizovat stylizaci a tvořivě i improvizačně vycházet z autentických vzorů. Ve sdružení se krystalizuje jádro, které čím dál víc obrací svůj zájem k hlubšímu ponoru do problematiky, vyhledává netradiční akce, taneční školy vedené profesionálními lektory lidového tance, ale inspiruje se i výlety do krajiny a přírody.