Čekanka, Velká Bystřice

neděle 14:00 V dobrym zme se zešle – festivalový galaprogram

Vedoucí souboru: Lenka Navrátilová, Hana Londová

Dětská folklorní přípravka Čekanka pracuje od r. 2004 a je součástí souboru Haná. Děti ve věku 5 až 8 let v Čekance pobývají většinou 2 až 3 roky, během kterých se učí hanácké písničky, říkadla a tanečky,  Poté postupují do souboru Krušpánek. Výsledky svého snažení předvádí Čekanka obecenstvu v krátkých pásmech během celého roku ve Velké Bystřici – při Vynášení smrtky, vítání jara, na Slavnosti kroje, na Lidovém roku, při zpívání u vánočního stromu a Štěpánském koledování.